Cena za stravu

Dopolední svačina

15 Kč

Oběd

Děti 3–6 let

27 Kč

Děti 7–10 let

32 Kč

Odpolední svačina

15 Kč