Organizace dne

 6.30 - 8.30

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

Pohybová aktivita

 8.30 - 9.00

Osobní hygiena, dopolední svačina

 9.00 - 9.30

Didakticky cílené činnosti

 9.30 - 11.30

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

11.30 - 12.00

Oběd a osobní hygiena dětí

12.00 - 14.00

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

Zájmově vzdělávací kroužky

14.00 - 14.30

Odpolední svačina, osobní hygiena

14.00 - 16.00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, vyzvedávání dětí rodiči