Charakteristika MŠ

Mateřská škola Hranice, Šromotovo zahájila provoz 1.9. 2010. Je státní mateřskou školou, součástí Základní školy Hranice, Šromotovo, p.o.. Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 20 dětí předškolního věku. Jedná se o věkově heterogenní oddělení.  V mateřské škole pracují dvě paní učitelky, které jsou odborně kvalifikovány. Lokalita, ve které se mateřská škola nachází je v blízkosti centra, historických památek a autobusových zastávek MHD.  

          Budova školy se nachází v zadním traktu základní školy, jedná se o přístavbu k hlavní budově základní školy. Prostory jsou zrekonstruovány tak, aby plně vyhovovaly potřebám mateřské školy a všem předepsaným normám. MŠ má bezbariérový přístup ze základní školy. Hlavní vchod do mateřské školy je ze dvora základní školy.

         Školní zahrada se nachází v blízkosti budovy mateřské školy. Zahrada je vybavena průlezkami, pískovištěm, lavičkami, altánem, houpačkami a dalšími prvky a odpovídá všem bezpečnostním normám. Je určena výhradně pro mateřskou školu. S dětmi také docházíme na dopravné hřiště, které se nachází v těsné blízkosti školní zahrady a na sportovní areál základní školy.

         Během školního roku nabízíme nespočet akcí nejen pro děti z MŠ, ale také pro sourozence a rodiče. Mezi tradiční akce patří Barvičkování, Drakiáda, Halloweenský karneval, Mikulášská nadílka, vánoční focení, Vánoce ve školce, vánoční jarmark, dětský karneval, ukázkové hodiny v 1. třídách pro předškoláky, procedury v solné jeskyni, výuka plavání, jarní besídka, velikonoční výstava, Den otevřených dveří, besídka ke Dni maminek, školní výlet do ZOO, focení dětí na tablo, loučení s předškoláky. Dále se účastníme výtvarných i sportovních soutěží, docházíme na výstavy  a spolupracujeme s Domem dětí a mládeže a Základní uměleckou školou v Hranicích. Paní učitelky pravidelně přispívají články do místního deníku a na akce zvou regionální televizi. Během školního roku nabízíme tři zájmově vzdělávací kroužky Angličtina hrou, Sportovně - pohybový kroužek a Výtvarný kroužek - keramika. Nedílnou součástí odpoledních vzdělávacích činností jsou i Výtvrané dílničky pro rodiče s dětmi.