Školné

Rodiče uhradí každý měsíc částku 500,- Kč

Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1.9. 2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školkovné neplatí.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani

Možnosti platby:

1) trvalým příkazem z účtu…. do osmého dne v měsíci

    Konto účtu MŠ: 15335831/0100

    Variabilní symbol: 11

    Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Prosíme rodiče, aby se přiklonili k platbě přes trvalý příkaz.

2) v hotovosti.....v určené dny - první úterý a středu v měsíci - u zástupce ředitele Mgr. Martiny Pollákové