Školní rok

Během školního roku pořádáme nespočet akcí pro děti, rodiče i sourozence.

Docházíme na divadelní představení, koncerty a účastníme se místních i celostátních soutěží.

Spolupracujeme s naší základní školou, Domem dětí a mládeže a Základní uměleckou školou v Hranicích.