Zájmové vzdělávací kroužky

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Vážení rodiče,

 

jako nadstandartní službu nabízíme Vašim dětem tři zájmové kroužky. Kroužky budou probíhat v době odpočívání, po obědě. Přihlášení dětí do kroužku není limitováno věkem, jen prosím zvažte, zda si dítě raději neodpočine, nevyspinká po obědě. Přihlášky je možné vyzvednout u paní učitelek a vyplněné odevzdat do 14.9. 2022. Přihlášení do kroužku je závazné. Změny jako odhlášení nebo přihlášení, lze provést na konci 1. pololetí. Platbu za kroužky proveďte prosím jednorázově za pololetí.

 

Minimální počet přihlášených dětí v kroužku je 5.

Prosíme o jednorázovou platbu! Více informací o platbách je uvedeno v Informační knížce, kterou jste obdrželi 1.9. a také na přihlášce.

PŘIHLÁŠKY JSOU K VYZVEDNUTÍ U PANÍ UČITELEK.

 

NABÍDKA KROUŽKŮ


1) LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Vedoucí kroužku je paní učitelka Jitka Passingerová

Během kroužku povede paní učitelka (logopedický preventista) skupinové a individuální chvilky. Zaměří se na procvičení mluvidel, rozvoj kognitivních schopností (řeč, vyjadřování, porozumění, pozornost, paměť, koncentraci a prostorovou orientaci, dechové, fonační a artikulační cvičení. V žádném případě nenahrazuje péči klinického logopeda.

Pomůcky: sešit velikosti A4 nelinkovaný

Den konání: sudé úterý (od 1.10. 2022)

Čas konání: 12:30-14:00 hodin

Částka za 1. pololetí: 600,- Kč (říjen-leden)

 

2) SPORTOVNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK

Vedoucí kroužku je paní učitelka Jitka Passingerová.

Paní učitelka se během kroužku zaměří na procvičení hrubé motoriky-obratnost celého těla. Naučí děti spoustu pohybových her a také cvičit s nářadím v tělocvičně. Děti si osvojí nové pohybové dovednosti a ty stávající budou procvičovat k lepšímu provedení nebo výkonu. Za příznivého počasí bude kroužek probíhat venku, na školním hřišti. Za nepříznivého počasí ve školní tělocvičně. 

Pomůcky: sportovní oblečení a obuv, láhev s pitím

Den konání: sudé pondělí (od 1.10. 2022)

Čas konání: 12:30-14:00 hodin

Částka za 1. pololetí: 600,- Kč (říjen-leden)

 

3) TURISTICKÝ KROUŽEK

Vedoucí kroužku je paní učitelka Jitka Passingerová.

Děti během školního roku poznají město Hranice a část jeho okolí. Navštíví zajímavá historická místa, přírodní památky a naučí se poznávat turistické značky.

Pomůcky: sportovní oblečení a obuv do přírody, do batůžku pití a pláštěnku

Den konání: sudá středa (od 1.10. 2022)

Čas konání: 12:30-14:00 hodin

Částka za 1. pololetí: 600,- Kč (říjen-leden)